מענק שנתי ליוצאי מרוקו אלג'יר ועירק – 3600 ₪

מענק שנתי ליוצאי מרוקו אלג'יר ועירק - 3600 ₪

מענק ע"ס 3600 ₪ המשולם פעם בשנה והמקנה זכאות לפטור מתשלום על תרופות בסל הבריאות. המענק ניתן מתוקף החלטה מנהלית של שר האוצר ליוצאי מרוקו אלג'יר ועירק אשר חוו התנכלויות אנטישמיות וגזעניות בתקופת מלחמת העולם השנייה ועומדים בקריטריונים שנקבעו .


1. יוצאי מרוקו שסבלו הגבלות בתחומי חיים שונים במסגרת שלטון וישי בתקופה שבין 22.6.1940-10.11.1942
2.יוצאי אלג'יריה שסבלו הגבלות בתחומי חיים שונים במסגרת שלטון וישי בתקופה שבין 22.6.1940-7.11.1942
3.יוצאי עיראק שחוו את אירועי הפרהוד בחג השבועות 1941 (1-2.6.1941) ובמסגרתם סבלו ממעשי אלימות שננקטו נגדם או שחזו במעשי אלימות.
3,600 ₪ בשנה.
פרוצדורה
• מועד הגשת הבקשה: המועד להגשת בקשות למענק שנתי לשנת 2015 ליוצאי מרוקו, אלג'יריה ועיראק- עודכן והוארך עד ליום 31.3.2016.
• גם למי שהגיש בקשה לקרן הסיוע של ועדת התביעות וטרם קיבל תשובה כדאי לבדוק האם הוא עומד בקריטריונים של המענק השנתי מהאוצר ולהגיש בקשה בהתאם.
• לתשומת לבכם כי טפסי הבקשה הנם טפסים שונים המתייחסים לכל קבוצה בנפרד וחשוב מאוד להגיש את הבקשה על הטופס המתאים.
• יש למלא אחר ההוראות בטופס ולצרף עותק ת.ז וכן להחתים את הבנק על הדף הרלבנטי.
• ניתן להיעזר במתנדבי הרשות לזכויות ניצולי השואה במילוי הטפסים בתאום מראש וכן להזמין טפסים ברשות לזכויות ניצולי השואה בטלפון : 03-6582651
שכר טרחה :
• מי שפנה לעו"ד ועוה"ד מבקש שכר טרחה- שימו לב שמדובר בהחלטה מנהלית ששכר הטרחה עבור הגשתה הוגבל בחוק.
פטור מתשלום על תרופות מרשם שבסל הבריאות .
תחילתה של הטבה זו תהיה בהתאם להסדר עם קופות החולים ולאחר שיימסרו פרטי הזכאי על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה לידי הקופה.
ככלל אין צורך בהגשת בקשה נפרדת לפטור מתשלום על תרופות, שכן הגשת בקשה למענק שנתי, עליה פורט קודם לכן, כוללת גם בקשה לקבלת פטור מתשלום על תרופות שבסל הבריאות.

משרד האוצר, הרשות לזכויות ניצולי שואה

*ניתן להיעזר במתנדבים להגשת תביעה בתיאום מראש
קבלת קהל:
ימים א,ב,ד,ה בין השעות 08:00-15:00

אתר אינטרנט:
www.ozar.mof.gov.il/shoa/rights

כתובות וטלפונים:
תל אביב
רח' יצחק שדה 17 תל אביב
ת.ד. 57380 מיקוד 61572
טל. 03-5682651
ברוסית 03-5682675
פקס. 03-5682691

ירושלים
בניין מגדל דניאל (ליד סנטר 1)
רח' יפו 236 (פינת ירמיהו)
מיקוד 94383
טל. 02-5018465

חיפה
רח' פל-ים 7, ת"ד 141
מיקוד 3100101
04-8640839
04-8640838
פקס-04-8640013
לטופס בקשה לקבלת מענק שנתי ליוצאי מרוקו לחץ כאן
לטופס בקשה לקבלת מענק שנתי ליוצאי אלג'יר לחץ כאן
לטופס בקשה לקבלת מענק שנתי ליוצאי עירק אשר חוו את אירועי הפרהוד לחץ כאן