קרן סיוע של ועידת התביעות

תשלום חד פעמי בסך 2,556 יורו המועבר על ידי ועידת התביעות לניצולים אשר חוו את סוגי הרדיפות שנקבעו ואשר עומדים בקריטריונים שנקבעו .


תנאי זכאות


מי שעומד בתנאים המצטברים הבאים:
1. מי שלא מקבל רנטה חודשית בעקבות הרדיפות כיום, למעט מי ש:
א. מקבל רנטה של יוצאי מחנות וגטאות או
ב. מקבל רנטה מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים אך שייך לקבוצת הניצולים ששהו ב-1.1.1947 במחנות עקורים בגרמניה.
2. ולא קיבל בעבר תשלום חד פעמי מהתשלומים הבאים:
א. תשלום על ענידת טלאי צהוב, הפסקת לימודים או שלילת חופש (שולמו בשנות ה- 50 או ה- 60)
ב. וכן לא קיבל תשלום מקרן סיוע בעבר (בעבר שולם מענק בסך של 5000)
3.חווה לפחות אחת מהרדיפות הבאות:
ברח מהכיבוש הנאצי או ענד טלאי צהוב או חי תחת עוצר או היה נתון להגבלות חופש.
גם עובר ברחם אמו אשר חווה אחת מהרדיפות שצויינו לעיל עשוי להיות זכאי לקבלת המענק.
* יוצאי מרוקו ואלג'יר שסבלו הגבלות בתחומי חיים שונים במסגרת שלטון וישי בתקופה שבין יולי 1940 עד נובמבר 1942, כולל מי שהיה עובר ברחם אמו, זכאים לקבלת המענק.
לתשומת לבכם – משמעות האמור בתנאי הזכאות הראשון הוא כי קבלת רנטה על פי חוק יוצאי מחנות וגטאות , וכן רנטה על פי חוק ההסדרים למי שהיה על אדמת גרמניה ב- 1/1/47 אינן מונעות קבלת קרן סיוע, ולכן, מי שמקבל אחד מן הנ"ל, ועומד בקריטריונים של קרן סיוע יוכל להגיש בקשה לקבלת התשלום החד פעמי של 2556 יורו מקרן הסיוע.
גם אנשים המקבלים רנטה כנכי המלחמה בנאצים ועומדים בקריטריונים האחרים לקבלת המענק, זכאים לבקשו.

שימו לב -את טופס הבקשה לקבלת פיצוי חד פעמי יש למלא בגרמנית, אנגלית או צרפתית!  (רק טופס בקשה הנוגע ליוצאי אלג'יר ניתן למלא גם בשפה העברית)

התגמול


2,556 יורו

הרחבות/שונות


יורשים
ניצול השואה צריך להיות בחיים בעת הגשת הבקשה. יורשים אינם זכאים להגיש בקשה.
במידה וניצול הגיש בקשה ונפטר בטרם אושרה, יהיו יורשיו זכאים לקבל במקומו את הפיצוי אם וכאשר יאושר.
אם ניצול הגיש בקשה לקרן סיוע ונדחה עקב אי עמידה בקריטריונים, ולאחר מכן שונו הקריטריונים באופן שכעת הוא כן עומד בהם - יהיה זכאי הניצול, או יורשיו, אם נפטר בינתיים, לקבל את התשלום מקרן סיוע, אם במועד כניסת הקריטריונים החדשים לתוקף, היה הניצול בחיים.

למי פונים


ועידת התביעות
אתר האינטרנט: www.claimscon.co.il
רח' קרליבך 25, תל אביב
טל': 03-5194400
פקס: 03-6241056

לערעורים ולתלונות ניתן לפנות לנציבות קבילות הציבור של ועידת התביעות:
פניות לנציבות קבילות הציבור ניתן לשלוח לכתובת:
נציב קבילות הציבור של ועידת התביעות, ירושלים, ת.ד 45178
או באמצעות הדואר האלקטרוני: Ombudsman@claimscon.org
טל': 02-5015417, פקס: 02-5015419

טפסים


להורדת טופס הבקשה בעברית-לחץ כאן
שימו לב -את הטופס יש למלא בגרמנית, אנגלית או צרפתית!
להורדת ההנחיות למילוי הטופס בעברית לחץ כאן
להורדת ההנחיות למילוי הטופס ברוסית לחץ כאן
לקבלת טופס הבקשה וההנחיות בשפות נוספות ניתן לפנות לועידת התביעות.