קרן סיוע של ועידת התביעות

תשלום חד פעמי בסך 2,556 יורו המועבר על ידי ועידת התביעות לניצולים אשר חוו את סוגי הרדיפות שנקבעו ואשר עומדים בקריטריונים שנקבעו.

תנאי זכאות

מי שעומד בתנאים המצטברים הבאים:
1. מי שלא מקבל רנטה חודשית בעקבות הרדיפות כיום, למעט מי שמקבל רנטה של יוצאי מחנות וגטאות, או קצבה לעובדי כפייה.
2. ולא קיבל בעבר תשלום חד פעמי מהתשלומים הבאים:
א. תשלום על ענידת טלאי צהוב, הפסקת לימודים או שלילת חופש (שולמו בשנות ה- 50 או ה- 60)
ב. וכן לא קיבל תשלום מקרן סיוע בעבר (בעבר שולם מענק בסך של 5,000 מארק)
3.חווה לפחות אחת מהרדיפות הבאות:
ברח מהכיבוש הנאצי או ענד טלאי צהוב או חי תחת עוצר או היה נתון להגבלות חופש.
גם עובר ברחם אמו אשר חווה אחת מהרדיפות שצויינו לעיל עשוי להיות זכאי לקבלת המענק.
* יוצאי מרוקו ואלג'יר שסבלו הגבלות בתחומי חיים שונים במסגרת שלטון וישי בתקופה שבין יולי 1940 עד נובמבר 1942, כולל מי שהיה עובר ברחם אמו, זכאים לקבלת המענק.
לתשומת לבכם – משמעות האמור בתנאי הזכאות הראשון הוא כי קבלת קצבה חודשית על פי חוק יוצאי מחנות וגטאות או קצבה חודשית לעובדי כפייה, אינן מונעות קבלת קרן סיוע, ולכן, מי שמקבל אחד מן הנ"ל, ועומד בקריטריונים של קרן סיוע יוכל להגיש בקשה לקבלת התשלום החד פעמי של 2556 יורו מקרן הסיוע.
גם אנשים המקבלים רנטה כנכי המלחמה בנאצים ועומדים בקריטריונים האחרים לקבלת המענק, זכאים לבקשו.

שימו לב –את טופס הבקשה לקבלת פיצוי חד פעמי יש למלא בגרמנית, אנגלית או צרפתית.  (רק טופס בקשה הנוגע ליוצאי אלג'יר ניתן למלא גם בשפה העברית)

זכאות נוספת: החל משנת 2021, לניצול שואה שאינו מקבל קצבה חודשית והוכר כזכאי לקרן סיוע, יש זכאות למענק דו שנתי של ועידת התביעות בסך כולל של 2,400 אירו לשנים 2022-2021. להרחבה לחצו כאן