מענק מקרן הפיצוי הגרמנית עבור עבודה ללא כפייה בגטו BADV

פיצוי חד פעמי בסך 2000 יורו  מגרמניה לניצולי שואה אשר עבדו בגטאות עבודות ללא כפייה ועומדים בקריטריונים שנקבעו.


תנאי זכאות


ניצול שואה אשר עומד בכל התנאים הבאים :
1. הוחזק בגטו סגור או פתוח באזורים שנכבשו על ידי הנאצים או היו תחת השפעתם.
2. עבד "ברצון וללא כפיה" במהלך תקופה זו.
3. קיבל תמורה על עבודתו – גם סמלית ביותר (אפילו מעט אוכל נחשב תמורה), וגם אם הועברה ליודנראט.
מומלץ לבדוק עוד ברשימת הגטאות המוכרים על ידי גרמניה לעניין זה :
לרשימת הגיטאות המוכרים - לחץ כאן
• עבודות מטבח, ניקיון, אדמיניסטרציה, עבודה במפעלים, העברת חבילות, טיפול בילדים ובקשישים, וכיו"ב.
• אין הגבלת גיל רשמית בעניין זה . קיימים מקרים בהם אף ילדים מתחת לגיל 6 אשר עבדו בהוראת הוריהם וליוויים יוכלו להיות זכאים למענק.
• לא נכללים מי שעבדו תחת אלימות או איומי נשק. אלו נחשבים עובדים בכפיה ולא מרצון.
• המענק לא ישולם למי שקיבל תמורת העבודה תשלום מקרן "זיכרון אחריות ועתיד" ( קרן שנתנה בעבר פיצוי חד פעמי על עבודות פרך או עבודות בכפיה) אלא במקרים בהם תעשה אבחנה ברורה בין תקופת העבודה בכפיה לתקופת העבודה ללא כפיה.

התגמול


סכום חד פעמי בסך 2,000 יורו.

הרחבות/שונות


אין מגבלת זמן על הגשת הבקשות, אך מומלץ להזדרז להגישן. בכל מקום של ספק לגבי הגשת הבקשה מומלץ להגישה.
פרוצדורה :
1.מילוי הטופס יעשה בשפה האנגלית או הגרמנית.
2. מומלץ לקרוא תחת קרא עוד, הנחיות מפורטות למילוי סעיפי הטופס והמסמכים הנלווים שיש לצרף אליו.
3..מי שאינו זוכר האם כבר הוגשה בקשה לקרן הגטאות הגרמנית, מומלץ לפנות לגרמניה בטלפון:0049-228997030
ולברר לפי שם ותאריך לידה באם כבר קיים תיק. אם כן-אין צורך בהגשת בקשה חדשה.
4.לתשומת לבכם - המגבלה על קבלת פנסיה סוציאלית וסכום חד פעמי של 2000 יורו גם יחד, הוסרה!


זכויות לאחר פטירת הניצול :
במידה והוגשה בקשה, ומגיש הבקשה נפטר טרם אישורה, יוכלו ילדיו או בן /בת הזוג לקבל את התשלום במקומו.
• ניצול שואה שנפטר ולא הגיש בקשה, יורשיו אינם זכאים להגיש בקשה בשמו.
 שימו לב- עמותת אביב לניצולי השואה אינה מסייעת ליורשים, אלא לניצולי שואה בלבד.


סעיפי הבקשה אליהם יש לשים לב :
1. שאלה 4.4 בטופס: "כיצד קיבלת את עבודה בגטו":
על מגיש הבקשה לסמן את אחת מ-2 האופציות הראשונות:
א. "מצאתי את העבודה בכוחות עצמי".
ב. "הוצבתי בתפקיד על פי דרישה" (לדוגמא על ידי היודנרט).
הסבר : העבודה שבוצעה בגטו או מחוצה לו צריכה הייתה להיות עבודה שבוצעה "ללא כפייה".
שימו לב - אם מגיש הבקשה אולץ לעבוד ויסמן את התיבה השלישית בסעיף 4.4: "אולצתי לעשות את העבודה", עבודה זו תיחשב כעבודת כפייה, ומגיש הבקשה לא יוכל לקבל תשלום מקרן הגטאות.
2. שאלה 5.3: קבלת תשלום מהקרן "זיכרון אחריות ועתיד" ברוב המקרים לא שוללת את הזכאות. מי ששהה במספר מקומות ולא רק בגטו אחד, שיציין זאת בשאלה.
3. יש לחתום על ההצהרה בעמוד 6 .


טפסים שיש לצרף לבקשה והנחיות לפני המשלוח:
1. צילום ת.ז או מסמך רשמי מזהה אחר.
2. תלוש מקורי המעיד על קבלת רנטה חודשית.
3. במידה וקיימים מסמכים המעידים על עבודה בגטו יש לצרפם .
4. הבקשה צריכה להיות חתומה על ידי המבקש בעמוד 2 על ידי גורם רשמי עם חותמת רשמית כגון: המוסד לביטוח לאומי, בנק, בית חולים , עו"ד, קונסוליה , קהילה יהודית או סוכנות רווחה (כמו יד שרה ושי"ל – שירות יעוץ לאזרח מטעם העירייה או הרשות המקומית).
5. מומלץ לצלם את הבקשה, על מנת שיישאר לכם עותק .

למי פונים


Bundesamt fuer zentrale Dienste und offene Vermoegensfragen
או באנגלית:
Federal Office for Central Services and Unresolved Property Issues
11055 Berlin
Germany
טלפון: 0049-30-1870300
פקס: 0049-30-187030-1140
קבלת קהל
בימי ב'-ה' בין השעות (לפי שעון גרמניה) 10.00-15.00
דוא"ל. ghettoarbeit@badv.bund.de