מענק מקרן הפיצוי הגרמנית עבור עבודה ללא כפייה בגטו BADV

פיצוי חד פעמי בסך 2,000 יורו מגרמניה לניצולי שואה אשר עבדו בגטאות עבודות ללא כפייה ועומדים בקריטריונים שנקבעו.

תנאי זכאות

ניצול שואה אשר עומד בכל התנאים הבאים :
1. הוחזק בגטו סגור או פתוח באזורים שנכבשו על ידי הנאצים או היו תחת השפעתם.
2. עבד "ברצון וללא כפיה" במהלך תקופה זו.
3. קיבל תמורה על עבודתו – גם סמלית ביותר (אפילו מעט אוכל נחשב תמורה), וגם אם הועברה ליודנראט.
שימו לב – מומלץ לבדוק עוד ברשימת הגטאות המוכרים על ידי גרמניה לעניין זה:
לרשימת הגיטאות המוכרים – לחץ כאן
עבודות מוכרות לדוגמה:
• עבודות מטבח, ניקיון, אדמיניסטרציה, עבודה במפעלים, העברת חבילות, טיפול בילדים ובקשישים, וכיו"ב.
• אין הגבלת גיל רשמית בעניין זה. קיימים מקרים בהם אף ילדים מתחת לגיל 6 אשר עבדו בהוראת הוריהם וליוויים יוכלו להיות זכאים למענק.
• לא נכללים מי שעבדו תחת אלימות או איומי נשק. אלו נחשבים עובדים בכפיה ולא מרצון.
• המענק לא ישולם למי שקיבל תמורת העבודה תשלום מקרן "זיכרון אחריות ועתיד" ( קרן שנתנה בעבר פיצוי חד פעמי על עבודות פרך או עבודות בכפיה) אלא במקרים בהם תעשה אבחנה ברורה בין תקופת העבודה בכפיה לתקופת העבודה ללא כפיה.