מענק למקבלי קצבה מחו"ל

מענק חד פעמי המוענק על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה לניצולי שואה המקבלים רנטה ממדינת חוץ ועומדים במבחן ההכנסה שנקבע .


התגמול


סך של 2000 ₪

תנאי זכאות


המענק ישולם לניצולים אשר :

• מקבלים רנטה בשל נרדפותם ממדינת חוץ (בין היתר – מקבלי רנטה מגרמניה לפי חוק הפיצויים הפדראלי הגרמני – B.E.G ומקבלי רנטות ממדינות מערב אירופה)
• אינם מקבלים תשלום כלשהו ממשרד האוצר.
• הכנסתם החודשית אינה עולה על 10,038 ₪.


לתשומת לבכם - התנאים הנם מצטברים ועל המגיש לעמוד בכל התנאים על מנת לקבל המענק.

למי פונים


משרד האוצר, הרשות לזכויות ניצולי שואה

*ניתן להיעזר במתנדבים להגשת תביעה בתיאום מראש
קבלת קהל:
ימים א.ב.ד.ה בין השעות 08:00-15:00

אתר אינטרנט:
http://ozar.mof.gov.il/shoarights

כתובות וטלפונים:
תל אביב
רח' יצחק שדה 17 תל אביב
ת.ד. 57380 מיקוד 61572
טל': 03-5682651
ברוסית: 03-5682675
פקס: 03-5682691

ירושלים
בניין מגדל דניאל (ליד סנטר 1)
רח' יפו 236 (פינת ירמיהו)
מיקוד 94383
טל': 02-5018465,פקס: 02-5018464

חיפה
שדרות פל-ים 7, (קומה 5, מול בניין הביטוח הלאומי), ת"ד 141
מיקוד 3100101
טל': 04-8640838/9, פקס:04-8640013