מענק ילדות אבודה מוועידת התביעות

פיצוי כספי חד פעמי לניצולי שואה ששרדו את השואה כילדים ואשר עומדים בקריטריונים נוספים. 

תנאי זכאות


מי שנולד החל מ-1 לינואר 1928 ואילך וסבל מאחד מסוגי הרדיפות המפורטות, או מי
שהיה עובר ברחם אמו בזמן שאמו סבלה מאחד מסוגי הרדיפות המפורטות.
רדיפות:
– שהות במחנה ריכוז.
– מגורים בגטו או במקום כליאה דומה כחלק מהתוכנית הגרמנית לעבודות כפיה.
– חיים במסתור, או תחת זהות בדויה, 4 חודשים לפחות במדינות שהיו נתונות
לכיבוש הנאצי או באחת ממדינות הציר או 12 חודשים לפחות במקום שהיה תחת השראה גרמנית.