פרוייקט "מחוברים" (מחשבים)

הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל, מפעילה פרויקט לחיבור ניצולי שואה לטכנולוגיה.

תנאי זכאות 

ניצולי שואה העומדים בכל תנאים הבאים, עשויים לקבל לביתם מחשב ושירותי אינטרנט:

  • אין בביתם מחשב.
  • ניצולי השואה צלולים ומצבם הבריאותי מתאים לחונכות מחשבים לטווח ארוך.
  • ניצולי שואה שהכנסתם החודשית מתחת ל- 6,000 ש"ח ברוטו.
  • ניצולי שואה שמביעים נכונות לקבל לביתם מתנדב באופן קבוע.