סיעוד קצר מועד לאחר שחרור מבית חולים

50 שעות סיעוד  חודשיים לאחר אשפוז למי שאינו מוכר בחוק סיעוד .


תנאי זכאות


מי שחי תחת הכיבוש הנאצי בתקופת מלחמת העולם השנייה ועברו את התקופה בגטאות, מחנות ריכוז או במסתור, תוך סיכון חיים או שחיו בארצות שהיו גרורותיה של גרמניה הנאצית כמו רומניה, צרפת, איטליה והונגריה וסבלו מרדיפות הנאצים, וכן מי שברחו משטח הכיבוש: מגרמניה החל מ-1933, מאוסטריה החל מ-1938, ומיתר הארצות מפרוץ המלחמה והכיבוש עד ליום 8.5.1945.
לתשומת לבכם - כל מי שקיבל פיצוי כלשהו כניצול שואה זכאי להטבה זו ( כולל ניצולים ממרוקו , אלג'יר ועירק)
2.שמשתחרר מאשפוז בבי"ח (אפילו יומי).
3. הכנסתו החודשית האישית אינה עולה על 9,645₪ ברוטו ליחיד בחודש לא כולל רנטות.
4. אינו מוכר ע"י חוק סיעוד.
לתשומת לבכם -יש לפנות לעובדת סוציאלית בבית החולים כל עוד מאושפזים!!!
* כל הכנסה שוטפת נלקחת בחשבון לדוג' פנסיה, ביטוח לאומי וכו' (למעט רנטות).
* מתן העזרה מותנה בהמלצה של בית חולים ובמבחן ההכנסה שצויין לעיל.
* מקרים חריגים יבחנו לגופם. באם יוחלט שיש צורך במתן שעות קצר מועד למרות חריגה מכללי הזמנים, אחראי התחום
יגבש המלצה תוך איסוף מידע נוסף מהגורמים הרלוונטיים. המלצתו תובא לאישור מנכ"ל או גורם אחר שיוסמך מטעמו.

הטcv


50 שעות סיעוד חודשיים לאחר שחרור מבית החולים

הרחבות שונות


6 שעות ריסק בסיעוד קצר מועד:
ניצול שואה שמוכר בסיעוד קצר מועד (50 שעות סיעוד) ומוגשת דרך חברת הסיעוד במקביל בקשה לקבלת חוק סיעוד, עשוי להיות זכאי ל- 6 שעות ריסק
בשבוע על חשבון חברת הסיעוד עד לאישור או דחית הבקשה לקבלת חוק הסיעוד.

למי פונים


עובדת סוציאלית בבית החולים

טפסים


למילוי הטופס יש לפנות לעובדת הסוציאלית בבית החולים טרם השחרור .