סיעוד קצר מועד לאחר שחרור מבית חולים

סיוע במימון של עד 50 שעות סיעוד לניצולי שואה המתגוררים בביתם ונמצאים לקראת שחרור מאשפוז בהתאם לעמידה בקריטריונים. מוענק ע"י הקרן לרווחת נפגעי השואה במימון הרשות לזכויות ניצולי השואה של משרד האוצר.


תנאים מצטברים


1. ניצולי שואה המוכרים ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר.
2. שאינם מקבלים:
- חוק סיעוד מביטוח לאומי
- קצבת שירותים מיוחדים
- שעות עזרה לזולת ממשרד הביטחון
3. הכנסתו החודשית האישית אינה עולה על 10,038 ₪ ברוטו ליחיד בחודש, לא כולל רנטות ותגמולים בגין נרדפות בלבד.
4. מי שעומד להשתחרר מאשפוז מבית חולים (אפילו יומי).
5. המלצה מעו"ס של בית החולים לסיוע.
לתשומת לבכם -לבדיקת זכאות יש לפנות לעו"ס בבית החולים בזמן האישפוז!

התגמול


עד ל- 50 שעות סיעוד לפרק זמן של עד חודשיים באמצעות חברות/עמותות סיעוד.
במידה וניצול יוכר בפרק זמן זה ע"י חוק הסיעוד- זכאותו לשעות סיעוד תיפסק מיד עם עדכון הקרן.

הרחבות שונותניצול שואה שמוכר בסיעוד קצר מועד (50 שעות סיעוד) ומוגשת דרך חברת הסיעוד במקביל בקשה לקבלת חוק סיעוד, עשוי להיות זכאי ל- 6 שעות ריסק
בשבוע על חשבון חברת הסיעוד עד לאישור או דחית הבקשה לקבלת חוק הסיעוד.

למי פונים


עו"ס בבית החולים

טפסים


למילוי הטופס יש לפנות לעובדת הסוציאלית בבית החולים טרם השחרור .