סיעוד – סול"ם בקהילה

 סיוע במימון של עד 50 שעות סיעוד לניצולי שואה המתגוררים בקהילה ונמצאים במצב חולי ומשבר (אף ללא אשפוז בבית חולים) בהתאם לעמידה בקריטריונים. מוענק ע"י הקרן לרווחת נפגעי השואה במימון הרשות לזכויות ניצולי השואה של משרד האוצר.


תנאים מצטברים :
1. ניצולי שואה המוכרים ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר.
2. שאינם מקבלים:
- חוק סיעוד מביטוח לאומי
- קצבת שירותים מיוחדים
- שעות עזרה לזולת ממשרד הביטחון
3. הכנסתו/ה החודשית האישית אינה עולה על 10,038 ₪ ברוטו ליחיד בחודש, לא כולל רנטות ותגמולים בגין נרדפות בלבד.
4. עמידה בקריטריונים רפואיים/סוציאליים.
לבדיקת הזכאות יש לפנות לעו"ס בקופת החולים יחד עם דוח רפואי החתום ע"י הרופאה.
עד 50 שעות סיעוד לפרק זמן של עד חודשיים באמצעות חברות/עמותות סיעוד.
במידה וניצול יוכר בפרק זמן זה ע"י חוק הסיעוד - זכאותו לשעות סיעוד תיפסק במידי עם עדכון הקרן.
טיפ:
לטיפ בנושא תנאי זכאות לחץ כאן
6 שעות ריסק בסיעוד קצר מועד:
ניצול שואה המקבל סיעוד קצר מועד (50 שעות סיעוד) ובמקביל מגיש דרך חברת הסיעוד בקשה לקבלת חוק סיעוד, זכאי ל- 6 שעות ריסק טרום בשבוע, על חשבון חברת הסיעוד עד לאישור או דחיית הבקשה לקבלת חוק הסיעוד.
עו"ס /רופא בקופת חולים לה שייך הניצול.
בטלפון למוקד הקרן לרווחה: 03-6090866