סיעוד קצר מועד בקהילה

סיוע במימון של עד 50 שעות סיעוד לניצולי שואה המתגוררים בקהילה ונמצאים במצב חולי ומשבר (אף ללא אשפוז בבית חולים) בהתאם לעמידה בקריטריונים. מוענק ע"י הקרן לרווחת נפגעי השואה במימון הרשות לזכויות ניצולי השואה.

תנאי זכאות מצטברים

1. ניצולי שואה המוכרים ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה.
2. שאינם מקבלים:
– חוק סיעוד מביטוח לאומי
– קצבת שירותים מיוחדים
– שעות עזרה לזולת ממשרד הביטחון
3. הכנסתו/ה החודשית האישית אינה עולה על 10,447 ₪ ברוטו ליחיד בחודש, לא כולל רנטות ותגמולים בגין נרדפות בלבד.
4. עמידה בקריטריונים רפואיים/סוציאליים.
לבדיקת הזכאות יש לפנות לעו"ס בקופת החולים יחד עם דוח רפואי החתום ע"י הרופא המטפל.