"רואים טוב", משקפי ראייה לניצולי שואה

הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל, מפעילה פרויקט למתן משקפי ראיה ללא עלות לניצולי שואה נזקקים.

תנאי זכאות 

1.ניצולי שואה אשר מקבלים רנטה מגרמניה, קרן סעיף 2 או תגמולים ממשרד האוצר ויכולים להמציא אישורים על כך.
2. מי שהכנסתו החודשית האישית אינה עולה על 10,447 שקלים ברוטו ליחיד בחודש, לא כולל רנטות ותגמולים, ולא קיבל משקפי ראיה מהקרן לרווחה במהלך השנתיים האחרונות.