סיעוד – 9 שעות נוספות

טיפול סיעודי של 9 שעות סיעוד שבועיות בבית הניצול המוענקות על ידי הקרן לרווחת נפגעי השואה וממומנות ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה ו-ועידת התביעות.


תנאי זכאות מצטברים


1. מי שמוכר כניצול שואה ע"י אחד הגופים הרשמיים:
הרשות לזכויות ניצולי השואה, ועידת התביעות וה- BEG (בכפוף לאישור הגורמים המממנים).
2. מי שהוגדר כסיעודי לפי רמות 4, 5, ו-6, וכן מי שהוגדר ברמה 3 בניקוד תלות 6.
לתשומת לבכם - מבחן ההכנסה הקובע בהטבה זו בלבד: לפי הקריטריונים של הביטוח הלאומי ולא לפי תקרת ההכנסה מטעם הקרן לרווחה, כך שמי שזכאי למחצית השעות בשל הכנסות גבוהות לא יהיה זכאי לתוספת 9 השעות מהקרן לרווחה. תקרת ההכנסה לפי חוק סיעוד ניתן לבדוק במוסד לביטוח לאומי.
או: מי שזכאי לקצבת שר"מ (שירותים מיוחדים) בהיקף 112% או 188%.
או: מי שזכאי לשעות "עזרה לזולת" מטעם משרד הביטחון בהיקף 66 שעות חודשיות לפחות.
כפי שצוין לעיל, האפשרות לקבלת תוספת 9 שעות סיעוד שבועיות אפשרית גם במקרים של מי שמקבל שעות סיעוד במסגרת "שירותים מיוחדים", או במסגרת שעות "עזרה לזולת" - בשני המקרים הללו, שמות הניצולים אינם מועברים לקרן לרווחה ויש צורך בהגשת בקשה לצורך קבלת ההטבה.
יש לשים לב, שבמקרים אלו, אין את מבחן ההכנסה של ביטוח לאומי, עליו נסמכו לצורך אישור תוספת 9 שעות סיעוד שבועיות, ולכן במקרים אלו, יש להגיש גם את הטופס המתייחס להכנסות.
לקבלת טופס ההכנסות- ראו תחת "טפסים".
לתשומת לבכם - כיום ההטבה ניתנת באופן אוטומטי למי שהוגדר ע"י המוסד לביטוח לאומי כזכאי לגמלת סיעוד מקסימלית כמפורט בסעיף 2 לעיל.
מעכשיו, כל ניצולי השואה המקבלים גמלת סיעוד, וזכאים לתוספת 9 שעות סיעוד שבועיות יקבלו את התוספת ללא צורך בהגשת בקשה.
פרטי הזכאים מועברים אחת לחודש לקרן לרווחה. לבדיקת הזכאות ניתן לפנות לקרן.
הערה:
ניצולים המקבלים מהמוסד לביטוח לאומי את חוק הסיעוד באמצעות גמלה מלאה בכסף:
לקבלת התשלום יש לפנות לוועידת התביעות ישירות בטלפון: 03-5194401
* על יוצאי עיראק ואלג'יר המקבלים גמלה מלאה בכסף יש לפנות לקרן ולמלא את טופס הסיעוד בתחתית הדף ע"פ ההוראות ולצרף:
- אישור מביטוח לאומי המעיד על זכאות לגמלה בכסף
- אישור פרטי חשבון בנק על שם הפונה (צילום צ'ק או תדפיס עו"ש).

התגמול


9 שעות סיעוד שבועיות בבית הניצול.
ההטבה ניתנת באופן אוטומטי למי שהוגדר ע"י המוסד לביטוח לאומי כזכאי לגמלת סיעוד מקסימלית.
מעכשיו, כל ניצולי השואה המקבלים גמלת סיעוד, וזכאים לתוספת 9 שעות סיעוד שבועיות יקבלו את התוספת ללא צורך בהגשת בקשה.
פרטי הזכאים מועברים אחת לחודש לקרן לרווחה. לבדיקת הזכאות ניתן לפנות לקרן.
הערה:
ניצולים המקבלים מהמוסד לביטוח לאומי את חוק הסיעוד באמצעות גמלה מלאה בכסף:
לקבלת התשלום יש לפנות לוועידת התביעות ישירות בטלפון: 03-5194401

למי פונים


לקבלת 9 שעות סיעוד נוספות בכסף:
ועידת התביעות
רח' קרליבך 25, תל אביב
טל: 03-5194400 פקס: 03-6241056
אתר האינטרנט: www.claimscon.org

לקבלת 9 שעות סיעוד נוספות בפועל:
הקרן לרווחת נפגעי השואה
אתר האינטרנט: www.k-shoa.org
דוא"ל לפניות הציבור info@k-shoa.org
סניף תל אביב:
רחוב המלאכה 3 (בית ויקטוריה)
קומה 1 תל אביב
מען למשלוח דואר: ת.ד. 7197
תל-אביב 64734‏
טל': 03-6090866
פקס: 03-6968294