סיעוד – 9 שעות נוספות

טיפול סיעודי של 9 שעות סיעוד שבועיות בבית הניצול המוענקות על ידי הקרן לרווחת נפגעי השואה וממומנות ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה ו-ועידת התביעות.

תנאי זכאות מצטברים

1. מי שמוכר כניצול שואה ע"י אחד הגופים הרשמיים:
הרשות לזכויות ניצולי השואה, ועידת התביעות וה- BEG (בכפוף לאישור הגורמים המממנים).
2. מי שהוגדר כסיעודי ברמות 3 (רק ברמת תלות מזכה 6), 4, 5 ו-6 מלאה (לא מופחתת בשל הכנסות).

לתשומת לבכם – מבחן ההכנסה הקובע בהטבה זו בלבד: לפי הקריטריונים של הביטוח הלאומי ולא לפי תקרת ההכנסה מטעם הקרן לרווחה, כך שמי שזכאי למחצית השעות בשל הכנסות גבוהות לא יהיה זכאי לתוספת 9 השעות מהקרן לרווחה. תקרת ההכנסה לפי חוק סיעוד ניתן לבדוק במוסד לביטוח לאומי.
או: מי שזכאי לקצבת שר"מ (שירותים מיוחדים) בהיקף 112% או 188%.
או: מי שזכאי לשעות "עזרה לזולת" מטעם משרד הביטחון בהיקף 66 שעות חודשיות לפחות.
כפי שצוין לעיל, האפשרות לקבלת תוספת 9 שעות סיעוד שבועיות אפשרית גם במקרים של מי שמקבל שעות סיעוד במסגרת "שירותים מיוחדים", או במסגרת שעות "עזרה לזולת" – בשני המקרים הללו, שמות הניצולים אינם מועברים לקרן לרווחה ויש צורך בהגשת בקשה לצורך קבלת ההטבה.
יש לשים לב, שבמקרים אלו, אין את מבחן ההכנסה של ביטוח לאומי, עליו נסמכו לצורך אישור תוספת 9 שעות סיעוד שבועיות, ולכן במקרים אלו, יש להגיש גם את הטופס המתייחס להכנסות.
לקבלת טופס ההכנסות- ראו תחת "טפסים".
לתשומת לבכם – ההטבה ניתנת באופן אוטומטי למי שהגיע לדרגת זכאות מתאימה בביטוח לאומי ואין צורך בהגשת בקשה. יש לשים לב כי עדכון הזכאות מועבר אחת לחודש  לקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל. לבדיקת הזכאות ניתן לפנות לקרן לרווחה לנפגעי השואה.
הערה:
ניצולים המקבלים מהמוסד לביטוח לאומי את חוק הסיעוד באמצעות גמלה מלאה בכסף:
לקבלת התשלום יש לפנות לוועידת התביעות ישירות בטלפון: 03-5194401
ניצולים יוצאי מרוקו, אלג'יר ועירק, יקבלו את התשלום מהרשות לזכויות ניצולי השואה:
מרכז מידע ארצי:
*5105
דואר אלקטרוני info@shikum.mof.gov.il
טלפון נוסף 03-5682651