הנגשת בית מגורים

שיפוץ והתאמת הדירה לצרכי הניצול, פרויקט של הקרן לרווחה לנפגעי השואה, משרד הבינוי והשיכון ובמימון תרומות.

תנאי זכאות מצטברים

.ניצול שואה המוכר באופן פורמלי (מקבל רנטה או מענק שנתי בתור ניצול שואה).
2. מי שהכנסתו החודשית האישית אינה עולה על 10,447 ₪ ברוטו ליחיד בחודש, לא כולל רנטות ותגמולים.
לתשומת לבכם –כל בקשה תבדק לגופה ולא כל בקשה תאושר בהכרח וזאת אף אם הניצול עומד בקריטריונים המצויינים!