עדכונים בגובה התגמולים מהרשות לזכויות ניצולי השואה

לאחרונה הוגדלו שיעורי התגמולים החודשיים המשולמים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק נכי המלחמה בנאצים וחוק הטבות לניצולי השואה. הפרשי התגמולים יחושבו החל מה-1.12.2019 ויוכנסו רטרואקטיבית בתגמול חודש אוקטובר.

גובה התגמול החודשי החדש הוא כדלקמן:

במדרגה הראשונה (25%-39% ) התגמול החודשי נקבע לסכום קבוע של 2,453 ₪ ₪.
החל מ-40% נכות גובה התגמול החודשי של ניצול השואה נגזר מגובה האחוזים שנקבעו לניצול כפול 61.6094  ש"ח. להלן דוגמאות לגובה התגמול החודשי:

25%-39%נכות- תגמול חודשי בסך 2,453 ₪.
40% נכות-  תגמול חודשי בסך 2,464.37 ₪.
50% נכות- תגמול חודשי בסך 3,080.47 ₪.
60% נכות- תגמול חודשי בסך 3,696.56 ₪.
70% נכות- תגמול חודשי בסך 4,312.65 ₪.
80% נכות- תגמול חודשי בסך 4,928.75 ₪.
90% נכות- תגמול חודשי בסך 5,544.84 ₪.
100% נכות- תגמול חודשי בסך 6,160.94 ₪.

בנוסף, עודכנו מדרגות "תגמול לפי הכנסה" / "תגמול מוגדל לפי הכנסה", התקרות החדשות תהיינה:

39%-25% נכות 49%-40% נכות 50% נכות ומעלה
6,058.01 ש"ח 6,611.57 ש"ח 10,038.12 ש"ח

 

המשמעות היא שהתוספת החודשית המשולמת לניצולי שואה המוכרים בתגמול/תגמול מוגדל לפי הכנסה גדלה ותעודכן אוטומטית.
כמו כן ניצולי שואה שנדחו בעבר ולא הוכרו כזכאים לקבלת תגמול/ תגמול מוגדל, בשל הכנסות מעל לתקרה שהייתה, יתכן ובעקבות עדכון המדרגות יוכלו לקבל הכרה. במקרה זה יש להגיש טופס חדש להכרה.