עדכון סכומים ברנטת הבריאות מגרמניה-BEG

במסגרת משא ומתן בין הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר לבין ממשלת גרמניה, הוחלט על עדכון הסכומים למקבלי רנטת הבריאות מגרמניה-BEG.
כל ניצול המקבל את הרנטה יקבל תוספת שבין 100 ל-400 יורו בחודש.
בימים הקרובים כל ניצול יקבל לביתו מכתב לגבי התוספת.