עדכון חדש הנוגע לאלמנים/אלמנות של ניצולי שואה

בימים אלו יצא עדכון מטעם הרשות לזכויות ניצולי השואה לפיו אלמנים/אלמנות של ניצולי שואה, שקיבלו קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, קצבה ליוצאי מחנות וגטאות או רנטת קרן סעיף 2 ושנפטרו החל מ-1.6.2011, וכן אלמנים/אלמנות של ניצולים אשר קיבלו קצבה למי שעבד/נלווה לעבודות כפייה,  יהיו זכאים לקצבה חודשית בסך 2,000 ₪.

אלמנים/ אלמנות של ניצולי שואה שקיבלו קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או קצבה ליוצאי מחנות וגטאות או רנטת קרן סעיף 2 ונפטרו בין שנת 1995 ל-1.6.2011 יקבלו מענק רבעוני של 2,500 ₪  (סה"כ 10,000 ₪ לשנה).