סיוע בשכר דירה לניצולי שואה

בעקבות שיתוף פעולה של הרשות לזכויות ניצולי השואה ומשרד השיכון, ניצולי שואה המוכרים ברשות עם קצבה חודשית של עד 49% נכות ואשר הינם "חסרי דירה", ייתכן ויוכלו לקבל סיוע חודשי בסך 961 ₪ עד 1,740 ₪.
הסיוע יינתן לניצולי שואה אשר שוכרים דירה בשוק החופשי שלא מבני משפחתם.
עולים חדשים "חסרי דירה", ייתכן ויוכלו לקבל סיוע חודשי בסך 961 ₪ עד 1,447 ₪ אף אם הם מתגוררים אצל בני משפחתם.
בעבר סיוע זה ניתן אך ורק למקבלי מענק שנתי שעמדו בקריטריונים ולא למקבלי קצבה חודשית.
הסיוע ניתן בהתאם לקריטריונים של משרד השיכון, ע"י ידי החברות: מלגם, מגע"ר אלונים או עמידר.
מידע נוסף לגבי ההטבה ניתן לקבל במוקד משרד השיכון בטלפון 5442*.

עודכן בתאריך: 9.6.22