סגירת החברה להשבה ומענק לניצולי שואה נזקקים

 בימים אלו מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית  את הצעת חוק נכסים של נספי השואה והטבות לניצולי שואה נזקקים (תיקוני חקיקה – הוראת שעה), התשע"ח-2017.

 במסגרתו, החל מה- 1.1.2018 אחריות תשלום המענק לניצולי שואה נזקקים אשר ניתנה בעבר ע"י החברה להשבת רכוש, תעבור לידי הרשות לזכויות ניצולי השואה, זאת לאחר סגירת החברה להשבת רכוש בסוף שנת 2017.

המענק על סך 11,000 ₪, ישולם בתשלום אחד, בחודש ינואר של כל שנה ולא כתשלום רבעוני כפי שהיה עד עתה.

ניצולי השואה אשר זכאים לקבלת המענק הינם:

  • מקבלי תגמול לפי הכנסה מהרשות (תגמול לנזקק, פחות מ-50% נכות)
  • ניצולים שמקבלים מהרשות תגמול חודשי והם גם מקבלי הבטחת הכנסה.
  • ניצולים שמקבלים מגרמניה או ממדינת חוץ אחרת תגמול חודשי והם גם מקבלי הבטחת הכנסה.

מי שקיבל מענק מהחברה להשבה בסוף 2017 או שמקבל תגמול חודשי מהרשות, לא יידרש להגיש בקשה, והרשות תשלם לו באופן אוטומטי.