מענק למקבלי קצבה מחו"ל

מענק למקבלי קצבה מחו"ל – פתיחה מחדש. לאחר סגירה זמנית בסוף שנת 2016, נפתחה מחדש האפשרות לקבלת מענק
חד"פ 2000 ש"ח למקבלי קצבה מחו"ל.
במסגרת החלטה מנהלית שהתקבלה על ידי שר האוצר, ניצולי שואה המקבלים קצבה בשל נרדפותם ממדינת חוץ (בין היתר – מקבלי רנטה מגרמניה לפי חוק הפיצויים הפדראלי הגרמני – B.E.G, ומקבלי קצבאות ממדינות מערב אירופה), עשויים להיות זכאים למענק בסך 2,000 ₪ מהרשות לזכויות ניצולי השואה ממשרד האוצר.

מי זכאי?

1. ניצולי שואה המקבלים קצבה בשל נרדפותם ממדינת חוץ (בין היתר – מקבלי רנטה מגרמניה לפי חוק הפיצויים הפדראלי הגרמני – B.E.G, ומקבלי קצבאות ממדינות מערב אירופה)

2. אשר אינם מקבלים תשלום כלשהו ממשרד האוצר

3. ושהכנסתם החודשית אינה עולה על 9,203 ש"ח

לטופס הבקשה לחץ כאן