מענק רבעוני חדש לאלמנים/ות


לאחרונה אושר בכנסת תיקון חקיקה אשר קובע כי בני זוג של ניצולי שואה שנפטרו והוכרו לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, או חוק נכי המלחמה בנאצים ואשר קיבלו בעבר תגמולים כבני זוג למשך 36 חודשים, יקבלו מענק רבעוני בסך 2,500 ₪ (סך של 10,000 ש"ח בשנה) החל משנת 2017 ואילך.

הסבר: התיקון מתייחס לבני/בנות זוג (כולל ידועים בציבור) של ניצולי שואה שקיבלו בזמנו קצבה מהרשות לזכויות ניצולי השואה (בעבר הלשכה לשיקום נכים) ונפטרו בין 8.1995 לבין 6.2011. (מי שנפטר אחרי 6.2011 האלמנ/ה כבר מוכר/ת כיום בקבלת תגמול אלמנים לכל החיים).
הרשות לזכויות ניצולי שואה פועלת לאיתור יזום של הזכאים, ולפיכך בשלב זה אין צורך לפנות בעניין למשרדי הרשות.
המענקים לשני הרבעונים הראשונים של שנת 2017 ישולמו עד סוף חודש יוני.