חשוב לדעת!

הכרה בניצולי שואה יוצאי גרמניה

  • עד אוגוסט 2015 ניצולי שואה יוצאי גרמניה שהיו בעבר תושבי קבע בגרמניה לא יכלו לקבל רנטה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
  • בהחלטה מנהלית מ-2015 בוטלה המגבלה שמנעה מניצולים אלו לקבל רנטה חודשית מהאוצר.
  • הניצולים הזכאים לרנטה מהאוצר מכח ההחלטה המנהלית הם אלו העומדים בתנאים הבאים:

1.ניצול שואה יוצא גרמניה  אשר ברח מגרמניה משנת 1933 ואילך או שהה בגרמניה בתקופת המלחמה.
2. עלה לארץ עד 1.10.1953
3. לא מקבל רנטה המוגדרת כקצבת בריאות בשל הרדיפות.

  • מי שהגיש בעבר תביעה לרנטה באוצר- יוכר מתאריך ההחלטה המנהלית (אוגוסט 2015). מומלץ להתקשר לרשות לזכויות ניצולי השואה (במספר 03-5682651), על מנת לבדוק אם קיים תיק בקשה לקצבה מהאוצר על שם הניצול.
  • ניצול אשר לא הגיש בעבר תביעה לרנטה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים זקוק להגיש תביעה לרנטה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. במקרה זה הזכאות היא ממועד הגשת הבקשה, לפיכך כדאי להזדרז עם הגשת התביעה.

     

    לקבלת מידע נוסף בנושא ראו באתר העמותה כאן