חשוב לדעת!

הכרה בדמנציה (שיטיון) לניצולי שואה "קבוצה ראשונה".

הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר (להלן: "הרשות") מכירה במחלות שהוכח כי נגרמו עקב הרדיפות לגבי ניצולי שואה המקבלים קצבה חודשית (המוכרים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, או בקרן סעיף 2 של ועידת התביעות (ומקבלים השלמה חודשית מהאוצר) או כיוצאי מחנות וגטאות במסגרת חוק ההטבות).

ניצולי שואה המוגדרים כ"קבוצה ראשונה", החולים בדמנציה, זכאים לקבל הכרה במחלה. ההכרה הינה בשיעור של 1/4 על חשבון הרדיפות (ניצולים שהוגדרו כ"קבוצה ראשונה" הם ניצולי שואה אשר היו במחנות, גטאות, מסתור או זהות בדויה תחת כיבוש ישיר, עובדי כפיה ואף ניצולים שהוכרו על בריחה/ גירוש ושהו במהלך המלחמה בסיביר).

ניצול אשר הוכר על מחלת הדמנציה יהיה זכאי להשתתפות בהוצאות הנלוות הבאות:

א. סיוע בהשתתפות במימון אשפוז במוסד סיעודי בסכום של 1400 ש"ח. ב. סיוע בהשתתפות במימון אחזקת עובד זר בסכום של 1000 ש"ח בחודש. ג. סיוע במימון אחזקת עובד ישראלי במסגרת מימוש שעות סיעוד מביטוח לאומי בסכום של 740 ש"ח בחודש. ד. סיוע בהשתתפות שהייה בדיור מוגן/ מחלקה לתשושים בסכום של 740 ש"ח לחודש.

לקבלת מידע נוסף בנושא באתר העמותה לחצו כאן