זכאות לתוספת 9 שעות סיעוד לפי דרגת הניקוד החדשה של ביטוח לאומי

בנובמבר 2018 נכנסה לתוקף רפורמת גמלת הסיעוד של ביטוח לאומי. במסגרת הרפורמה נקבעה שיטת ניקוד חדשה, ומעבר מ-3 רמות תלות שהייתה קיימת בעבר, ל-6 רמות תלות שונות. בהתאם לכך עודכנו הקריטריונים של זכאות לתוספת 9 שעות סיעוד לניצולי שואה באמצעות הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל, וההטבה תינתן לבעלי רמת תלות 4, 5 ו-6, וכן לבעלי רמת תלות 3 שלהם נקבעו 6 נקודות. בדומה למצב שלפני הרפורמה, לא קיימת זכאות להטבה זו למי שנקבעו לו מחצית השעות עקב הכנסה גבוהה, בכפוף למבחן הכנסה של ביטוח לאומי.
כמו כן נותרה זהה הזכאות למי שמקבל שעות סיעוד במסגרת "שירותים מיוחדים" בהיקף של 105% או 175%(שעות סיעוד בעקבות נכות הוכרה בביטוח לאומי לפני גיל זכאות לקיצבת זיקנה) או במסגרת שעות סיעוד של משרד הבטחון- 66 שעות חודשיות לפחות, בכפוף להגשת טפסים מתאימים.

זקוקים להבהרות נוספות בנוגע לזכאותכם ל-9 שעות סיעוד באמצעות הקרן לרווחת נפגעי השואה?
פנו עכשיו למוקד הסיוע הטלפוני של אביב לניצולי השואה: 072-2424404