מוקד סיוע ללא תשלום  5711* info@avivshoa.co.il

englishlogo aviv for holoacaust survivor
מוקד סיוע ללא תשלום  5711*  info@avivshoa.co.il

זכאות לדמי הבראה ולהחזר כספי עבור מלווה

ניצול שואה שמקבל רנטת בריאות מהאוצר, או השלמה חודשית מהאוצר לקצבה המשולמת אחת לשלושה חודשים מקרן סעיף 2 של וועידת התביעות, זכאי לתשלום הבראה שנתי מהאוצר בסך 2090 ש"ח ל-7 ימי הבראה (לפי חישוב של 298.57 ש"ח ליום הבראה)+דמי נסיעה בסך 112 ש"ח.

אין צורך להגיש בקשה לתשלום ההבראה, התשלום מתקבל באופן אוטומטי, פעם בשנה, בקצבה שמשולמת בחודש פברואר (עבור חודש ינואר) בתחילת כל שנה.

במידה והניצול מוכר ב- 50% על תגובה נפשי לרדיפות, (לא כולל תקנה 12) משולמים דמי הבראה מוגדלים, לפי חישוב של 10 ימי הבראה.

ניצול שואה אשר הגיע לגיל 75 ומעלה, מקבל אישור למלווה באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה. לאחר היציאה להבראה, יש לפנות לרשות לזכויות ניצולי השואה ולבקש החזר עבור המלווה לפי חישוב של  298.57 ש"ח ליום הבראה ובתנאי שהסכום כולו לא יעלה על 2090 ש"ח לכלל ימי ההבראה.

הניצול יהיה זכאי להחזר כספי עבור ימי הבראה עבור המלווה, בכפוף להמצאת קבלה מקורית על שמו, בה מצויינים תאריכי השהייה וכי נכחו שני אנשים במלון.

לאחר המצאת המסמכים ובדיקתם, יקבל הניצול תשלום עבור ימי הבראה בגין המלווה, במסגרת התגמול השוטף.

ניצול שואה אשר טרם הגיע לגיל 75 ,ונדרש למלווה לצורך יציאה להבראה, צריך לבקש אישור ליציאה להבראה עם מלווה ברשות לזכויות ניצולי השואה. יש להגיש מסמכים רלוונטיים לבקשה זו(דרישה רפואית לסיוע מלווה).

לאחר אישור הבקשה, ולאחר היציאה להבראה, יש לפנות לרשות לזכויות ניצולי השואה ולבקש החזר עבור המלווה לפי חישוב של  298.57 ש"ח ליום הבראה ובתנאי שהסכום כולו לא יעלה על 2090 ש"ח לכלל ימי ההבראה.

הניצול יהיה זכאי להחזר כספי עבור ימי הבראה עבור המלווה, בכפוף להמצאת קבלה מקורית על שמו, בה מצויינים תאריכי השהייה וכי נכחו שני אנשים במלון.

לאחר המצאת המסמכים ובדיקתם, יקבל הניצול תשלום עבור ימי הבראה בגין המלווה, במסגרת התגמול השוטף.

ניצול שואה שמקבל רנטת בריאות חודשית מגרמניה (B.E.G) זכאי להבראה בפועל לפי רשימת בתי מלון שניתנת לבחירה, ל-21 יום אחת לשנתיים. (לא ניתן להמיר את ההבראה בתשלום כספי). ניתן לפצל את ימי ההבראה לפעמיים בשנתיים  אך רק בהגשת מסמכים רפואיים על נחיצות הפיצול.
חשוב לדעת – ההבראה יכולה להישלל מניצול השואה במידה ומצבו הבריאותי ירוד ואינו יכול להפיק את המקסימום מההבראה. יש צורך להגיש בקשה ליציאה להבראה, טפסים ניתן לקבל בלשכה מפיצוים מחו"ל במגדל שלום -טל. 03-6234100 פקס. 03-6234111

 

Call Now

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן