הכרה בעיר בוקרשט כגטו

הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד לשוויון חברתי, הודיעה כי בתום משא ומתן בין ממשלת גרמניה למשרד החוץ והמשרד לשוויון חברתי, הכירה ממשלת גרמניה בעיר בוקרשט ברומניה כגטו פתוח. התהליך כלל הזמנה של חוות דעת היסטורית מטעם יד ושם ודיונים רבים שנערכו בחודשים האחרונים, בהם דנו הצדדים בקידומה של הכרה זו על ידי ממשלת גרמניה. 

משמעות ההחלטה היא כי ניצולי שואה ששהו בגטו בוקרשט עשויים להיות זכאים להטבות הבאות:

זכאות לקצבה חודשית– ניצולי שואה שאינם מקבלים רנטה בגין נרדפותם יוכלו להגיש בקשה לקצבה רבעונית של קרן סעיף 2 מוועידת התביעות (ולאחר אישורה, להשלמה מהרשות לזכויות ניצולי השואה) או לקצבה חודשית מהרשות לזכויות ניצולי השואה לפי חוק יוצאי מחנות וגטאות.
הכרה כמעגל ראשון -ניצולי שואה המקבלים מהרשות לזכויות ניצולי השואה מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים (ניצולים שעלו ארצה לפני 10/53, ומקבלים מהרשות את הרנטה הספציפית לניצולים שעלו ארצה עד למועד זה), ואשר שהו בזמן השואה בערים הנ"ל, זכאים להשתייך למעגל הראשון כפי שהוגדר על ידי וועדת שני. משמעות ההשתייכות למעגל ראשון הינה לצורך אפשרות לקבל מהרשות הכרה בדמנציה (לרבות השתתפות במטפל ובהוצאות רפואיות), וכן, קביעת אחוזי נכות גבוהים יותר במחלות מסוימות שהוכרו, או קריטריונים גמישים יותר להכרה במחלות מסוימות.
מענק ילדות אבודה לניצולי שואה שנולדו החל מהתאריך 1.1.1928, המענק הינו מענק חד פעמי בסך 2,500 יורו של ועידת התביעות.
ניצולי שואה ששהו בבוקרשט ועבדו בתקופה זו בעבודה ללא כפיה זכאים למענק חד פעמי בסך- 2,000 יורו על עבודה ללא כפיה בגטו (BADV).
ניצולי שואה ששהו בבוקרשט ועבדו בתקופה זו בעבודה ללא כפייה, זכאים לרנטה סוציאלית חודשית. הרנטה הסוציאלית כוללת גם תשלום רטרואקטיבי מגרמניה בגין עבודה ללא כפייה בגטו (ZRBG).

שימו לב: אין צורך בפנייה לעזרה מקצועית בתשלום.
אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו לסיוע במיצוי זכויות ללא תשלום: *5711