הכרה בילדים שהתלוו להוריהם בעבודות כפייה

החלטה מנהלית חדשה מכירה בילדים שהתלוו להוריהם בעבודות כפייה!

הרשות לזכויות ניצולי השואה פרסמה החלטה מנהלית חדשה המכירה בקבוצה נוספת כזכאית לתגמולים חודשיים – ילדים שהתלוו להוריהם בעבודות כפייה.

ניצולי שואה המשתייכים לקבוצה זו יהיו זכאים לקצבה חודשית ולהטבות נלוות.

מדובר בילדים שהתלוו באופן קבוע ורציף לאחד מהוריהם, לאתר עבודת כפייה, במדינות שפעלו בהשראה ובהשפעה של שלטון גרמניה הנאצית וגרורותיה, בעת שההורה ביצע עבודה בכפייה על פי צו שלטוני שהוצא נגד יהודים, במשך תקופה רצופה ומשמעותית, והיה צפוי לעונש לולא ביצע אותה. זאת כאשר הילד שהתלווה לאחד מהוריו היה נתון לאותם תנאים אשר חלו על ההורה.

להרחבה באתר לחץ כאן