בדיקת זכאות לקצבה חודשית מהאוצר

לבדיקת זכאותכם לקבלת קצבה חודשית מהרשות לזכויות ניצולי שואה הניתנת לניצולי שואה שאולצו לעבוד בכפייה
על פי צו שלטוני שהוצע נגד היהודים, או לילדים אשר התלוו להוריהם בעת ביצוע עבודות כפייה אלו, מלאו את הפרטים בשדות הדרושים והשאירו פרטי התקשרות.