אות המופת על עשייה חברתית

אות המופת על עשייה חברתית הוענק לעמותת אביב לניצולי השואה בכנס שדרות לחברה 2016. להענקת האות שותפים המועצה הלאומית להתנדבות וכנס שדרות לחברה.