חשוב לדעת!

הכרה בדמנציה (שיטיון) לניצולי שואה "קבוצה ראשונה".

הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר (להלן: "הרשות") מכירה במחלות שהוכח כי נגרמו עקב הרדיפות לגבי ניצולי שואה המקבלים קצבה חודשית (המוכרים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, או בקרן סעיף 2 של ועידת התביעות (ומקבלים השלמה חודשית מהאוצר) או כיוצאי מחנות וגטאות במסגרת חוק ההטבות).

ניצולי שואה המוגדרים כ"קבוצה ראשונה", החולים בדמנציה, זכאים לקבל הכרה במחלה. ההכרה הינה בשיעור של 1/4 על חשבון הרדיפות (ניצולים שהוגדרו כ"קבוצה ראשונה" הם ניצולי שואה אשר היו במחנות, גטאות, מסתור או זהות בדויה תחת כיבוש ישיר, עובדי כפיה ואף ניצולים שהוכרו על בריחה/ גירוש ושהו במהלך המלחמה בסיביר).

ניצול אשר הוכר על מחלת הדמנציה יהיה זכאי להשתתפות בהוצאות הנלוות הבאות:

א. סיוע בהשתתפות במימון אשפוז במוסד סיעודי בסכום של 1400 ש"ח ב. סיוע בהשתתפות במימון אחזקת עובד זר/עובד ישראלי, בסכום של 1000 ש"ח בחודש. ג. השתתפות במימון מוצרי ספיגה בסך 180 ש"ח בחודש.

לקבלת מידע נוסף בנושא ראו באתר העמותה כאן